ارزش کل بازار: 240 میلیارد دلار

24 ساعت گذشته: 86 میلیارد دلار

ارزش دلار: 13,080تومان

سهم بیتکوین: %66.43

سهم اتریوم: %7.55

اطلاعات لحظه ای ماینرها

$91.5528
1,190,186.40 تومان
$91.4643
1,189,035.90 تومان
$50.66
658,580.00 تومان
$47.4441
616,773.30 تومان
$28.2556
367,322.80 تومان
$19.9153
258,898.90 تومان
$15.391
200,083.00 تومان
$12.3442
160,474.60 تومان
مشاهده بیشتر

آخرین نرخ ارزهای دیجیتال

$8,797.0200
+1.29%
114,361,260.00 تومان
$166.3000
+2.91%
2,161,900.00 تومان
$0.2310
+1.51%
3,003.57 تومان
$337.3800
+5.4%
4,385,940.00 تومان
$0.9984
-0.07%
12,979.16 تومان
$58.6200
+4.07%
762,060.00 تومان
$3.8100
+4.33%
49,530.00 تومان
$17.5300
+3.82%
227,890.00 تومان
$0.0422
+3.62%
548.66 تومان
$64.9800
+1.02%
844,740.00 تومان
$0.0564
+6.45%
733.47 تومان
$0.0170
+2.84%
221.24 تومان
مشاهده بیشتر

تحلیل

اخبار

video