خانه

اطلاعات لحظه ای ماینرها

$18.5762
208,053.44 تومان
$17.6474
197,650.88 تومان
$16.2542
182,047.04 تومان
$13.0033
145,636.96 تومان
$13.0033
145,636.96 تومان
$12.7711
143,036.32 تومان
$12.3067
137,835.04 تومان
$12.3067
137,835.04 تومان
مشاهده بیشتر

آخرین نرخ ارزهای دیجیتال

$9,947.1500
-0.74%
111,408,080.00 تومان
$210.0900
-0.92%
2,353,008.00 تومان
$0.2751
-1.65%
3,081.37 تومان
$306.1700
-0.47%
3,429,104.00 تومان
$73.3100
+1.09%
821,072.00 تومان
$3.8200
-2%
42,784.00 تومان
$0.9989
-0.15%
11,187.57 تومان
$20.0100
-3.28%
224,112.00 تومان
$0.0489
-0.21%
548.08 تومان
$0.0676
-2.43%
757.30 تومان
$71.2900
-2.54%
798,448.00 تومان
$0.0169
-5.39%
189.02 تومان
مشاهده بیشتر

تحلیل

اخبار